Cởi quần áo ra địt ông bố cu to cực khỏe Suzu Ichinose, biết bác sĩ là người khỏe mạnh, có đòi hỏi bản năng chứ, dương, làm người phải có ranh giới, cô con gái sắp bước sang khu vực không cho phép rồi, con biết có giới hạn, nhưng quyền hạn ở trong tay bác sĩ nếu như bác sĩ muốn, cứ coi con như con hầu của bác sĩ hay như trong phim, con là nô lệ của bác sĩ, cặp mắt nó ranh mãnh đá lông nheo với gã, con là nô lệ của tôi đó, phim sex loan luan địt bố cu to Suzu Ichinose nếu tôi muốn, nói…