Cô gái cho lão già địt để có tiền tiêu vặt Shen nana, nhờ có con đấy, cô gái cám ơn con nhiều lắm! cô gái là cô gái của con, khi cô gái bệnh tất nhiên con phải lo cho cô gái rồi, sao cô gái lại cám ơn con, con thấy cô gái trước giờ chỉ sống đơn độc mỗi một mình phải không nào, phim xxx chơi nhau với cô gái Shen nana nếu nay không có con mà lại bị bệnh như thế này, thật cô gái chẳng biết xoay sở ra làm sao nữa, nói xong, cô gái nhỏm người ngồi dậy, tính nhờ ông già đấm lưng giùm vì cô gái cảm thấy hơi mỏi bìa lưng, nhưng bỗng ngọn đèn trái ớt màu xanh cắm nơi ổ phích hàng đêm soi…