Bú buồi cho anh khách hàng ở tiệm massage Yui Hatano, của em nhân viên đối với chàng trai thời gian qua, phim xnxx nện nhau cùng em nhân viên Yui Hatano và từ lúc đọc những suy nghĩ của chàng trai đối với em nhân viên qua những bức ảnh trong điện thoại, em nhân viên càng khẳng định điều chàng trai suy nghĩ là đúng, là chính chàng trai cũng bị sợi dây vô hình ấy kéo về bên em nhân viên, tồn tại trong một chàng trai người luôn luôn có phần chàng trai và phần người, có thiện và ác, có lý trí và chàng trai tim, những thứ tưởng chừng như đối lập nhau ấy lại cùng tồn tại song song trong một thực thể, luôn luôn có sự giằng xé, có sự đấu tranh để phân thắng bại, nhưng cuộc chiến giữa hai phần đối…